star light bling

COMBO

COMBO

DÀNH CHO ĐẶT TIỆC

FOOD

OSCAR KARAOKE

light effect
Fine dining appetizers

Combo 1

Giá: 2.800.000VND

Chỉ còn: 2.500.000VNĐ

light effect

Combo 2​

Giá: 4.500.000VND ​

star light bling

Chỉ còn: 3.990.000VNĐ

light effect
light effect
Catering service. Table with snacks food at event.

Combo 3​

Giá: 7.500.000VND ​

Chỉ còn: 6.990.000V​NĐ

star light bling

Thay vì đau đầu cho việc lựa chọn từng ​món, sau không thử chọn theo combo

light effect

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Thời gian mở cửa từ 10:00 am

Website www icon
Ringing Phone Glyph Vector Icon - Ui Icon Vector
Location Pin Icon

Fanpage: Oscar Karaoke

BẢN ĐỒ